วิธีง่ายๆ ในการแลกคะแนนสะสมออนิกซ์ รีวอร์ด เป็นคืนเข้าพักฟรี

1 ติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด
2 รับทราบข้อมูลจำนวนคะแนนสะสมสูงสุดที่สามารถนำไปแลกเป็นคืนเข้าพักฟรีจากฝ่ายบริการสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ดทางอีเมล
3 จองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม (สมาชิกฯชำระเงินเฉพาะค่าบริการเสริม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ค่าห้องพัก)
4 กรอกข้อมูลการจองใน แบบฟอร์มแลกคะแนนสะสมออนิกซ์ รีวอร์ดเป็นคืนเข้าพักฟรี หลังจากที่สมาชิกฯได้ทำการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของโรงแรม
5 สมาชิกฯจะได้รับอีเมลยืนยันการแลกคะแนนสะสมเป็นคืนเข้าพักฟรีจากการจองห้องพัก ภายใน 1-2 วันทำการ*
* หากสมาชิกไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือติดต่อทางเมนู Enquiry บนระบบล๊อคอินของสมาชิก