นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ออนิกซ์ รีวอร์ด มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ออนิกซ์ รีวอร์ดอาจติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, หรืออีเมล นอกจากนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เรามอบโอกาสให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมที่ท่านอาจจะสนใจ

นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกออนิกซ์ รีวอร์ด (“นโยบาย”) ฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมได้จากการเป็นสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ของคุณ

ข้อควรระวัง หากคุณได้เลือกยอมรับนโยบายนี้แล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้ ทั้งนี้ ONYX Rewards ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลส่วนตัวประเภทใดที่ ออนิกซ์ รีวอร์ด รวบรวมไว้ นอกเหนือจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมด (ภายใต้หลักเกณฑ์ของ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต) เรายังได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด อีกด้วย

การลงทะเบียน เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีสมาชิก คุณต้องแจ้งชื่อและนามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ภาษาที่ต้องการใช้ ข้อมูลครอบครัว ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อบัญชีของคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประวัติส่วนตัว (Profile) ออนไลน์ของคุณก็จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งคุณสามารถเข้าระบบออนไลน์ได้โดยการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การสร้างประวัติส่วนตัวออนไลน์ผ่านทางบัญชีของคุณ จะช่วยให้ง่ายสำหรับการสำรองห้องพักเพราะคุณไม่ต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพอใจซ้ำอีก ยิ่งกว่านั้น ถ้าคุณเลือกที่จะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตลงในประวัติส่วนตัวก็สามารถทำได้ โดยข้อมูลบัตรเครดิตจะใช้สำหรับการสำรองห้องพักครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจองและทำให้คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตซ้ำอีก

การสำรองห้องพักฟรีจากคะแนนสะสม (Rewards Reservation) เมื่อคุณสำรองห้องพักฟรีจากคะแนนสะสมออนิกซ์ รีวอร์ด เราอาจขอให้คุณแจ้งชื่อนามสุกล หมายเลขสมาชิก ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต สกุลเงินที่ต้องการใช้ ลักษณะห้องพักที่ต้องการ การเช็คอิน/เช็คเอาท์ก่อนหรือหลังจากเวลาที่กำหนด รวมถึงข้อมูลเฉพาะอื่นๆ จากบัญชีของคุณ เช่น หมายเลขบัญชีของบริษัท รหัสกรุ๊ปทัวร์หรือกรุ๊ปสัมมนา หรือรหัสบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ข้อมูลเหล่านี้จะส่งให้แก่โรงแรมที่คุณจองห้องพักเพื่อให้จัดการได้ตรงตามคำขอของคุณ รวมถึงเพื่อส่งข้อเสนอพิเศษตามแต่ประเทศที่คุณอาศัย

รายการสิ่งที่สมาชิกพอใจ การต้อนรับด้วยของกำนัลพิเศษ, บริการจัดเตรียมเตียงก่อนเข้าพัก, หนังสือพิมพ์

การขอข้อมูล เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีดังนี้ (1) เพื่อเติมข้อมูลและคำขออื่นให้ครบถ้วน (2) เพื่อปรับปรุงบริการสำหรับบัญชีและรายการสิ่งที่สมาชิกพอใจ (Preferences) ด้วยการให้คุณได้รับทราบสถานะของบัญชีและกิจกรรมของบัญชีของตนเองอยู่เสมอ (3) เพื่อโต้ตอบกับการสื่อสารที่มีจากเรา

ประวัติการเดินทาง เราจะบันทึกประวัติการสำรองห้องพักและการเดินทางในบัญชีของคุณ ยกเว้นคุณเลือกที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีตามที่อธิบายไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวบันทึกไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถบริการได้ตรงตามคำขอของคุณ และเพื่อให้สามารถแนะนำการเดินทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับคุณ เราจะแบ่งปันรายละเอียดด้านการเงิน (เช่น ยอดค่าใช้จ่ายที่สมาชิกใช้ในแต่ละโรงแรม) ให้แก่โรงแรมที่ร่วมรายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เราได้ทำไว้กับทางโรงแรม แต่จะเป็นเพียงตัวเลขยอดรวมเท่านั้น

เราเก็บและรักษาข้อมูลไว้ที่ไหน ฐานข้อมูลของสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด เก็บรักษาไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ แก่เราตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศหรือดินแดนอื่น ซึ่งอาจไม่มีระบบการป้องกันข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศที่คุณพำนักอยู่ ด้วยธรรมชาติที่เป็นโลกาภิวัตน์ของธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทและโรงแรมพันธมิตร ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอาจดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศซึ่งอาจไม่มีระบบการป้องกันข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศที่คุณพำนักอยู่ ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไร เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ และตามที่จะถูกเปิดเผยเมื่อได้รับการร้องขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการในการตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิก ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูล (database center) ของเรา การจัดสรรคะแนน การปรับระดับสมาชิกขึ้น/ลง การส่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (fulfillment kits) จากหน่วยงานจัดเก็บและจัดส่งของเรา (our fulfillment house) และเพื่อการสื่อสารกับสมาชิก

ออนิกซ์ รีวอร์ด แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับ บริษัทในเครือ, และ โรงแรม ที่ร่วมรายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด โรงแรมจะนำข้อมูลที่ได้รับไปลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมรายการ เพื่อการให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่สมาชิก สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก และเพื่อการจัดสรรคะแนน เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกัน

เราได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อให้ทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่จำเป็นต่อการให้บริการตามคำขอของคุณ เพื่อบริหารงานรายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด และเว็บไซต์ของเรา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและจัดส่งสื่อส่งเสริมการขายทางอีเมล และเพื่อการทำธุรกรรมบัตรเครดิต เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บริษัทดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามคำขอของคุณเท่านั้น บริษัทเหล่านี้ตกลงว่าจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราอาจร่วมกับบริษัทอื่นเสนอสินค้าหรือบริการเสริม หากคุณแสดงความจำนงว่าจะใช้สินค้าหรือบริการเสริมดังกล่าว เราจึงจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการตามคำขอของคุณแก่บริษัทนั้นๆ นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัทเหล่านั้น เราขอให้คุณอ่านนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ ก่อนแสดงความจำนงใช้สินค้าหรือบริการใดๆ

นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้รวบรวมไว้ต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นแต่ในสถานการณ์เฉพาะเหล่านี้ได้แก่ (ก) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา (ข) เพื่อป้องกันตัวเราจากความรับผิด (ค) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ถ้าเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายต้องการให้เราทำเช่นนั้น หรือ (จ) เมื่อมีการขาย (sale) ควบรวม (merger) ซื้อกิจการ (acquisition) ปรับองค์กร (reorganization) ปรับโครงสร้างการลงทุน (recapitalization) หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน อันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบริษัทของเรา

ข้อเสนอพิเศษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะได้รับการขอร้องให้อนุญาตให้มีการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลเพื่อการโฆษณา แจ้งการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และรายการส่งเสริมการขายของ ออนิกซ์ รีวอร์ด รวมทั้งสินค้าและบริการของ ออนิกซ์ รีวอร์ด โรงแรมที่ร่วมรายการ บริษัทที่เสนอสินค้าและบริการเสริมซึ่งคุณได้ร้องขอไป โดยเราหวังว่าคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้น่าสนใจและมีประโยชน์ ปรกติเราจะใช้บุคคลที่สามในการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงคุณ บริการโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ถูกห้ามตามสัญญา ไม่ให้มีการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราเปิดโอกาสให้คุณสามารถจัดทำหรือปรับปรุงรายการสิ่งที่คุณพอใจเมื่อใดก็ได้โดยทางออนไลน์ รวมไปถึงการยกเลิกการรับโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นทุกครั้งที่คุณได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลด้านการตลาดหรือส่งเสริมการขายจากเรา เราเปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโทรศัพท์หรืออีเมลในครั้งต่อไปได้

จะเป็นอย่างไรหากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ออนิกซ์ รีวอร์ด อาจจะมีการปรับแก้นโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของกฎเกณฑ์ ความจำเป็นทางธุรกิจ หรือเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก โรงแรมที่ร่วมรายการ หรือการทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ตามที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

ฉันสามารถทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่ หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของ ออนิกซ์ รีวอร์ดหรือเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล contact@onyx-rewards.com

We use Cookies - by continuing to use this site or closing this message you’re agreeing to our Cookies policy
Continue