อภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหาร
และสปา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหารและสปา

1. ห้องอาหาร & บาร์และสปาที่เข้าร่วม ห้องอาหาร & บาร์และสปาที่เข้าร่วมในอภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหารและสปา คือห้องอาหาร & บาร์และสปาที่เข้าร่วมโปรแกรมออนิกซ์ รีวอร์ด สามารถดูรายชื่อห้องอาหาร & บาร์และสปาที่เข้าร่วมฯได้ ที่นี่

2. การรับสิทธิประโยชน์ ก. สมาชิกฯต้องแสดงบัตรสมาชิก/บัตรสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหาร & บาร์และสปา ณ ห้องอาหาร & บาร์และสปาก่อนใช้บริการ หรือก่อนเช็คบิลเท่านั้น
ข. สิทธิประโยชน์นี้มีเฉพาะสมาชิกออนิกซ์ รีวอร์ดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ค. หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ สามารถสมัครสมาชิกฯฟรีได้ที่ www.onyx-rewards.com หรือกรอกใบสมัครกับพนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมฯ เพื่อรับอภิสิทธิ์ห้องอาหาร & บาร์และสปา

3. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข ก. สิทธิประโยชน์นี้มีเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม และการบริการสปาเท่านั้น
ข. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดย้อนหลังในกรณีที่สมาชิกฯไม่มีการแสดงบัตรสมาชิกฯภายในระยะเวลาเช็คบิล
ค. เฉพาะสมาชิกฯที่เป็นเจ้าของบัตรสมาชิกฯสามารถรับส่วนลดห้องอาหาร & บาร์และสปา
ง. สมาชิกสามารถรับอภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหาร & บาร์ และสปาได้ไม่จำกัดวันและเวลา ณ ห้องอาหาร & บาร์ และสปาที่เข้าร่วมตราบเท่าที่เปิดให้บริการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่ทางโรงแรมฯกำหนด อาทิ

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ
 • เทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสต์
 • วันขึ้นปีใหม่และช่วงเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่
 • ช่วงวันเวลาเทศกาลพิเศษอื่นๆ ตามที่โรงแรมฯกำหนด

โปรดตรวจสอบวันที่สามารถรับอภิสิทธิ์ส่วนลด ห้องอาหาร & บาร์ และสปาโดยตรงกับทางโรงแรมฯ ก่อนทำการจองเพื่อรับสวนลดดังกล่าว

4. ข้อจำกัด ก. ส่วนลดห้องอาหาร & บาร์และสปาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ห้องอาหาร & บาร์
 • อาหารเช้า
 • มินิบาร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการประชุม, งานเลี้ยง
 • การจัดเลี้ยงนอกสถานที่
 • โปรโมชั่นพิเศษ
 • EAT2GO ที่โรงแรมเครือโอโซ่
สปา
 • สปา แพ็คเกจ
 • บริการตกแต่งเล็บมือ, เล็บเท้า
 • บริการทำผม
 • บริการแว๊กซ์กำจัดขน
 • โปรโมชั่นพิเศษ

ข. อภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหารและสปาไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ, โปรโมชั่น, ค่าอาหารที่รวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก, และข้อเสนอพิเศษอื่นๆได้
ค. อภิสิทธิ์ส่วนลดห้องอาหารลปา สามารถใช้ได้สูงสุดในกรณีรับประทานอาหารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อ 1 โต๊ะ
ง. มีเพียงบัตรสมาชิกฯใบเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดนี้ได้
จ. ส่วนลดห้องอาหาร & บาร์และสปา คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่รวมภาษี, ค่าบริการ ยกเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นกรณีพิเศษ
ฉ. สมาชิกฯ ไม่สามารถสะสมคะแนนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ห้องอาหาร & บาร์และสปา ที่โรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมฯ
ช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า